Velkommen til L. Grønaasen Transport AS

Kvalitet i førersetet!


Sikkerhet først

Vi setter sikkerheten i høysetet og jobber kontinuerlig for å sikre at alle aspekter av vår virksomhet, fra sjåfører til kjøretøy og prosedyrer, overholder de høyeste sikkerhetsstandardene. Dette sikrer ikke bare beskyttelsen av våre ansatte og kunder, men også miljøet vi opererer i.


Innovasjon og kvalitet

Vi omfavner innovasjon for å levere førsteklasses tjenester og opprettholde vår posisjon som ledende innen transport av farlig gods. Ved å stadig forbedre våre operasjoner og teknologiske løsninger, sørger vi for at kundene våre får den høyeste kvaliteten og påliteligheten i alle aspekter av samarbeidet med oss.


Bærekraftig ansvarlighet

Vi er engasjert i å drive vår virksomhet på en måte som er ansvarlig overfor miljøet og samfunnet. Gjennom effektive logistikkløsninger og strenge miljøstandarder, søker vi å minimere vår påvirkning på planeten. Vår bærekraftige tilnærming er en integrert del av vår identitet og vårt løfte om langsiktig ansvar.


Åpenhetsloven

L. Grønaasen Transport AS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og 14001, SQAS og EcoVadis bærekrafts nettverk. Regulert innenfor bla. disse standardene arbeider vi for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold på arbeidsplassen, herunder ivaretagelse av Helse Miljø og Sikkerhet, sosiale og kulturelle rettigheter.

Les mer ...


Personvernerklæring

Les mer ...
Om oss (mal)

Om oss

LGT AS ble grunnlagt i 1970 av Grønaasen-familien, som startet sin reise med en enkelt tankbil som fraktet produkter for et anerkjent norsk oljeselskap. Gjennom de påfølgende nesten fem tiårene har vi opplevd en imponerende vekst parallelt med økende popularitet blant kundene våre.

I dag har vi styrket vår posisjon som ledende aktør innen transport av farlig gods i Norge. Flåten vår omfatter omtrent 40 moderne tankbiler som håndterer ADR-godkjente forsendelser samt andre flytende varer. Med et team bestående av rundt 50 dedikerte ansatte, kan vi skryte av å ha erfarne bransjeeksperter med bred teoretisk kunnskap og lang fartstid innen transportsektoren.

Vi omfavner mottoet "kvalitet i førersetet", som er kjerneverdien vi lever etter. For å sikre at dette prinsippet opprettholdes, investerer vi kontinuerlig i opplæring av våre sjåfører, der de holdes oppdatert om de nyeste sikkerhetsprosedyrene som gjelder til enhver tid. Dette gjør at vi kan forsikre våre kunder om trygg transport gjennom hele reisen – med full hensyntagen til mennesker, gods og miljøet.

Transport av alle typer flytende varer

LGT tilbyr transport av alle typer flytende varer – både ADR og uklasset gods. Vi kjører til og fra hele Skandinavia, og tilbyr trygg og pålitelig transport tilpasset de fleste behov. Vd å kombinere effektiv logistikk med høy sikkerhet gjør vi det enkelt og problemfritt for deg som kunde.

Utstyrt for utfordringer

LGT har en velutstyrt og fleksibel bilpark. Den inkluderer tankbiler med syrefaste tanker, innvendig belegg for

korrosive syrer eller baser samt. pumper og overfyllingsvern. I samarbeid med kunden kan bilene tilpasses lokale krav eller fasiliteter.

Bilene opereres av sjåfører med lang erfaring innenfor transport av farlig gods og andre flytende varer.

For å hele tiden være oppdatert på nye krav fra kunder og myndigheter tilbyr vi jevnlige kurs og oppdateringer.

ISO 9001
ISO 9001

ISO 9001 er et bevis på at bedriften jobber aktivt for å møte krav til kvalitet og kundetilfredshet, har fokus på god kvalitetsledelse, samt koblingen mellom system, menneske og kontinuerlig forbedring i virksomheten.

ISO 9001

ISO 9001 er et bevis på at bedriften jobber aktivt for å møte krav til kvalitet og kundetilfredshet, har fokus på god kvalitetsledelse, samt koblingen mellom system, menneske og kontinuerlig forbedring i virksomheten.

ISO 14001
ISO 14001

ISO 14001 standarden angir krav til et miljøstyringssystem som skal gjøre en organisasjon i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.

ISO 14001

ISO 14001 standarden angir krav til et miljøstyringssystem som skal gjøre en organisasjon i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter.

SQAS
SQAS

SQAS er et verktøy som ved hjelp av 440 spørsmål bedømmer kvalitets-, sikkerhets-, helse- og miljøstyringssystemer hos leverandører av transporttjenester.

SQAS

SQAS er et verktøy som ved hjelp av 440 spørsmål bedømmer kvalitets-, sikkerhets-, helse- og miljøstyringssystemer hos leverandører av transporttjenester.

EcoVadis
EcoVadis

EcoVadis-metoden bygger på internasjonalt aksepterte prinsipper for bærekraftrapportering, som GRI (Global Reporting Initiative), FNs Global Compact og ISO:26000. Evalueringen revideres også av uavhengige bærekrafteksperter.

EcoVadis

EcoVadis-metoden bygger på internasjonalt aksepterte prinsipper for bærekraftrapportering, som GRI (Global Reporting Initiative), FNs Global Compact og ISO:26000. Evalueringen revideres også av uavhengige bærekrafteksperter.

NLF
NLF

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er en politisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet.

NLF

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er en politisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet.

Aktuelt

svensrud transport

Grønaasen Transport ivaretar og kontortjenester for datterselskapet Svensrud Transport AS

Kontakt: Kjetil Folkestad

99207800

post@mail.1.svensrud.no.co

Vi ønsker rett og slett å være best der det gjelder som mest. Foruten de beste sjåførene, gjelder dette ikke minst utstyret. Derfor har vi et godt vedlikeholds-program som skal sikre at alle våre biler til enhver tid er i topp stand.

Kontakt oss

35 54 75 00
Industrivegen 3, 3940 PORSGRUNN
Orgnr 950 948 906